Præsentation hos 3F

Som en del af formidlingen af projektets resultater, var vi for nyligt inviteret til Charlottenlund, hvor 3F holdt to dages konference for deres socialrådgivere, under overskriften “Hvor er retssikkerheden på vej hen?”.

Præsentationen indeholdt de foreløbige resultater fra projektets empiriske dataindsamling, herunder litteraturstudiet og spørgeskemaundersøgelsen. Oplægget mundede ud i interessante diskussioner med de godt 60 deltagere.

Se præsentationen fra konference her: Præsentation_3F.

Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2015

Projektet havde den 28. august fornøjelsen af at afholde en workshop for godt 25 deltagere på Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2015. Oversskriften for konferencen var “Evaluering i sammenhæng”. Beskrivelsen af årets konference lød således:

Forventningerne til evalueringer bliver stadigt større og mere komplekse. Evalueringerne skal tættere på praksis og samtidig skabe sammenhænge fra den enkelte medarbejder til den politiske dagsorden. Det er let at blive rundtosset som evaluator. Temaet for årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2015 ’Evaluering i sammenhæng’ sætter skarpt på, hvordan vi (gen)finder balancen.

Konferencen bestod af tre spor:

  1. Vertikal sammenhæng: Fra borgere og frontarbejdere til politikere
  2. Horisontal sammenhæng: Før, under og efter evalueringer
  3. Den store sammenhæng: Tillidsreformen og evaluering i kontekst

Projektet præsenterede sine foreløbige resultater, med primært fokus på litteraturstudiet og surveyundersøgelsen i landets sygedagpengeenheder.

Du finder præsentationen her: DES 2015

Fakta om sygedagpenge

http://www.borger.dk har man samlet en række faktuelle oplysninger omkring sygedagpenge, rettigheder og forpligtelse set fra et borgerperspektiv. Her får man blandt andet oplysninger omkring ydelsernes omfang, forpligtelser og muligheder som sygemeldt, hvad enten det gælder en sygemeldt i arbejde, en sygemeldt ledig, eller en sygemeldt selvstændig.

På siden findes også en række praktiske henvisninger til relevante blanketter og formularer, som skal anvendes i forbindelse med sygemeldingen.

Som eksempel finde her en række oplysninger for sygemeldte borgere med tilknytning til en arbejdsgiver:

https://www.borger.dk/Sider/Sygedagpenge-hvis-du-er-loenmodtager.aspx?NavigationTaxonomyId=578a0f30-2b58-438e-bc4d-1468ab0eb076

Temadag i Helsingør: Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen?

De foreløbige resultater fra projektet fremlægges på en temadag i Helsingør, arrangeret i et samarbejde mellem Quick Care og Jobcenter Helsingør. Arrangementet afholdes fredag den 27. marts 2015.

Overskriften for præsentationen er “Hvad virker i sygedagpengeindsatsen – og hvordan arbejder jobcentrene med effekt og evaluering?”, og baseres på resultaterne af henholdvis et litteraturreview og en surveyundersøgelse i jobcentrene landet over.

I finder nærmere information om tilmelding og detaljer, her: Invitation temadag i Helsingør

Holder antagelserne i sygedagpengelovgivningen?

Det ph.d.-projekt som er grundlaget for denne hjemmeside, formidles via en række videnskablige artikler. Projektets første artikel er netop udkommet i Tidsskrift for Arbejdsliv og handler om de antagelser, som ligger til grund for den nuværende sygedagpengelovgivning.

Fremgangsmåden bag artiklen har på den ene måde været, at kortlægge de centrale lovgivningsmæssige antagelser om hvad der virker i sygedagpengeindsatsen, for derefter at efterprøve hvorvidt disse antagelser bakkes op af resultaterne i forsknings-litteraturen.

Tidsskriftet findes her:

http://www.werkshop.dk/producenter/29-tidsskrift-for-arbejdsliv/400-2015–nr-1–beskaeftigelsesindsatsen–antagelser-kontekster-og-kategoriseringer/

WP_001261

Videregående økonomiske analyser af Det Store TTA-projekt

KORA har stået bag en ny økonomisk analyse af det omdiskuterede TTA-projekt. Den videregående økonomiske evaluering er foretaget i tre af de deltagende kommuner (de tidligere RCT kommuner), og viser omtrent de samme resultater som den første evaluering af projektet i 2012:

Den tidlige, tværfaglige TTA-indsats har meget varierende betydning for, hvor hurtigt de sygemeldte vender tilbage til arbejdet.

Den nye analyse rokker ikke nævneværdigt ved de grundlæggende resultater fra den oprindelige TTA-analyse. En koordineret indsats for at få langtidssygemeldte medarbejdere tilbage i arbejde kan i nogle tilfælde være en god idé – også ud fra et økonomisk synspunkt. Men resultatet er ikke robust og kan ikke siges at gælde generelt. Generelle anbefalinger er derfor vanskelige at give.

Find hele den videregående analyse her: http://www.kora.dk/temaer-paa-tvaers/beskaeftigelsesindsatser/i9848/Videregaaende-oekonomiske-analyser-af-Det-Store-TTA-projekt?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Nyhedsbrev+nr.+4%2F15+C

 

Anden del af den nye sygedagpengereform…

Anden del af reformen træder i kraft i starten af januar 2015 (første del trådte i kraft i juli 2014).

Det drejer sig blandt andet om følgende punkter:

– En ny visitations- og opfølgningsmodel
– Udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dage.
– Ændring af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen.
– Ændret beregning af sygedagpengesatsen.

Læs mere om den sidste del af reformen her:
http://bm.dk/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2015/01/Andel%20del%20af%20sygedagpengereformen%20er%20netop%20tradt%20i%20kraft